Encontrados 24 resultados para: Mesjasz

 • Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. (Ewangelia Mateusza 2, 4)

 • Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. (Ewangelia Mateusza 16, 16)

 • Wtedy jeśliby wam kto powiedział: Oto tu jest Mesjasz albo: Tam, nie wierzcie! (Ewangelia Mateusza 24, 23)

 • Lecz Jezus milczał. A najwyższy kapłan rzekł do Niego: Poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? (Ewangelia Mateusza 26, 63)

 • On ich zapytał: A wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Mu Piotr: Ty jesteś Mesjasz. (Ewangelia Marka 8, 29)

 • Nauczając w świątyni, Jezus zapytał: Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest Synem Dawida? (Ewangelia Marka 12, 35)

 • I wtedy jeśliby wam kto powiedział: Oto tu jest Mesjasz, oto tam: nie wierzcie. (Ewangelia Marka 13, 21)

 • Lecz On milczał i nic nie odpowiedział. Najwyższy kapłan zapytał Go ponownie: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego? (Ewangelia Marka 14, 61)

 • Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli i uwierzyli. Lżyli Go także ci, którzy byli z Nim ukrzyżowani. (Ewangelia Marka 15, 32)

 • dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. (Ewangelia Łukasza 2, 11)

 • Natomiast On rzekł do nich: Jak można twierdzić, że Mesjasz jest synem Dawida? (Ewangelia Łukasza 20, 41)

 • Rzekli: Jeśli Ty jesteś Mesjasz, powiedz nam! On im odrzekł: Jeśli wam powiem, nie uwierzycie Mi, (Ewangelia Łukasza 22, 67)


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina