Encontrados 241 resultados para: Egito dla Egiptu

 • Kiedy zaś nastał głód w owym kraju, Abram powędrował do Egiptu, aby tam przez pewien czas pozostać; był bowiem ciężki głód w Kanaanie. (Księga Rodzaju 12, 10)

 • A gdy się już zbliżał do Egiptu, rzekł do swojej żony, Saraj: Wiem, że jesteś urodziwą kobietą; (Księga Rodzaju 12, 11)

 • Gdy Abram przybył do Egiptu, zauważyli Egipcajnie, że Saraj jest bardzo piękną kobietą. (Księga Rodzaju 12, 14)

 • Abram wywędrował więc z Egiptu z żoną i całym dobytkiem swoim oraz z Lotem do Negebu. (Księga Rodzaju 13, 1)

 • [Jego zaś potomkowie] mieszkali od Chawila aż do Szur, leżącego naprzeciw Egiptu, na drodze do Aszszuru. Osiedlili się tam, mimo sprzeciwu ze strony spokrewnionych z nimi szczepów. (Księga Rodzaju 25, 18)

 • Ukazał mu się bowiem Pan i rzekł: Nie idź do Egiptu, lecz zatrzymaj się w tym kraju, który ci wskażę. (Księga Rodzaju 26, 2)

 • Kiedy potem zasiedli do posiłku, ujrzeli z dala idących z Gileadu kupców izmaelskich, których wielbłądy niosły wonne korzenie, żywicę i olejki pachnące; szli oni do Egiptu. (Księga Rodzaju 37, 25)

 • I gdy kupcy madianiccy ich mijali, wyciągnąwszy spiesznie Józefa ze studni, sprzedali go Izmaelitom za dwadzieścia [sztuk] srebra, a ci zabrali go z sobą do Egiptu. (Księga Rodzaju 37, 28)

 • Józef został uprowadzony do Egiptu. I kupił go od Izmaelitów, którzy go tam przyprowadzili, Egipcjanin Potifar, urzędnik faraona, dowódca straży przybocznej. (Księga Rodzaju 39, 1)

 • Teraz więc niech faraon upatrzy sobie kogoś roztropnego i mądrego i ustanowi go zarządcą Egiptu. (Księga Rodzaju 41, 33)

 • I powiedział faraon Józefowi: Oto ustanawiam cię rządcą całego Egiptu! (Księga Rodzaju 41, 41)

 • I kazał go obwozić na drugim swym wozie, a wołano przed nim: Abrek! Faraon ustanawiając Józefa rządcą całego Egiptu, (Księga Rodzaju 41, 43)


“Deus não opera prodígios onde não há fé.” São Padre Pio de Pietrelcina