1. Pavao, apostol Krista Isusa po nalogu Boga, Spasitelja našega, i Krista Isusa, nade naše,

2. Timoteju, pravomu sinu u vjeri: milost, milosrðe i mir od Boga Oca i Krista Isusa, Gospodina našega!

3. Kao što sam te zamolio kad sam odlazio u Makedoniju, ostani u Efezu da zapovijediš nekima neka ne nauèavaju drugih nauka

4. i neka se ne zanose beskrajnim bajkama i rodoslovljima, koja više pogoduju rasprama negoli rasporedbi Božjoj po vjeri.

5. Svrha je te zapovijedi ljubav iz èista srca, dobre savjesti i vjere neprijetvorne.

6. To su neki promašili i zastranili u praznorjeèje;

7. htjeli bi biti uèitelji Zakona, a ne razumiju ni što govore ni što tvrde.

8. A mi znamo da je Zakon dobar ako se tko njime služi zakonito,

9. svjestan toga da je Zakon tu ne za pravednika nego za bezakonike i nepokornike, nepobožnike i grešnike, bezbožnike i svetogrdnike, ocoubojice i materoubojice, koljaèe,

10. bludnike, muškoložnike, trgovce ljudima, varalice, krivokletnike, i ima li još što protivno zdravom nauku -

11. po evanðelju Slave blaženoga Boga koje je meni povjereno.

12. Zahvalan sam Onome koji mi dade snagu - Kristu Isusu, Gospodinu našemu - jer me smatrao vrijednim povjerenja, kad u službu postavi mene

13. koji prije bijah hulitelj, progonitelj i nasilnik. Ali pomilovan sam jer sam to u neznanju uèinio, još u nevjeri.

14. I milost Gospodina našega preobilovala je zajedno s vjerom i ljubavlju, u Kristu Isusu.

15. Vjerodostojna je rijeè i vrijedna da se posve prihvati: Isus Krist doðe na svijet spasiti grešnike, od kojih sam prvi ja.

16. A pomilovan sam zato da na meni prvome Isus Krist pokaže svu strpljivost i pruži primjer svima koji æe povjerovati u njega za život vjeèni.

17. A Kralju vjekova, besmrtnome, nevidljivome, jedinome Bogu èast i slava u vijeke vjekova. Amen.

18. Taj ti zadatak predajem, sine Timoteju, u skladu s proroštvima nekoæ nad tobom izreèenima: na njih oslonjen, bij boj plemeniti

19. imajuæi vjeru i dobru savjest, koju su neki odbacili i doživjeli brodolom vjere.

20. Meðu njima je Himenej i Aleksandar, koje sam predao Sotoni da nauèe ne huliti.

“A divina bondade não só não rejeita as almas arrependidas, como também vai em busca das almas teimosas”. São Padre Pio de Pietrelcina